کمترین: 
5820
بیشترین: 
6074.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5891.1
زمان: 
4/8 23:00
قیمت بیت کوین امروز 8 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 تیر 1397 , 5891.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/08 01:00","price":6074.1},{"date":"1397/04/08 04:00","price":5921.6},{"date":"1397/04/08 04:30","price":5847},{"date":"1397/04/08 07:00","price":5868.3},{"date":"1397/04/08 10:00","price":5820},{"date":"1397/04/08 13:00","price":5904.7},{"date":"1397/04/08 16:00","price":5885.3},{"date":"1397/04/08 19:00","price":5847.7},{"date":"1397/04/08 19:30","price":5905.6},{"date":"1397/04/08 22:00","price":5881},{"date":"1397/04/08 23:00","price":5891.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398