کمترین: 
74.31
بیشترین: 
74.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.31
زمان: 
4/7 18:00
قیمت نفت اوپک امروز 7 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 تیر 1397 , 74.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 18:00","price":74.31}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398