کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/7 20:10
قیمت لیر سوریه امروز 7 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 7 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 13:30","price":16},{"date":"1397/04/07 17:10","price":15},{"date":"1397/04/07 18:40","price":16},{"date":"1397/04/07 19:00","price":15},{"date":"1397/04/07 19:40","price":16},{"date":"1397/04/07 20:10","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398