کمترین: 
421500
بیشترین: 
425000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
425000
زمان: 
4/7 15:00
قیمت سکه گرمی امروز 7 تیر 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 7 تیر 1397 , 425000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 13:24","price":421500},{"date":"1397/04/07 13:36","price":423000},{"date":"1397/04/07 15:00","price":425000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398