کمترین: 
1437000
بیشترین: 
1494000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1494000
زمان: 
4/7 19:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 7 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 تیر 1397 , 1494000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:36","price":1437000},{"date":"1397/04/07 13:24","price":1439500},{"date":"1397/04/07 13:36","price":1442000},{"date":"1397/04/07 14:00","price":1462000},{"date":"1397/04/07 14:30","price":1477000},{"date":"1397/04/07 14:36","price":1492000},{"date":"1397/04/07 19:48","price":1494000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398