کمترین: 
1435000
بیشترین: 
1490000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1490000
زمان: 
4/7 14:36
قیمت نیم سکه امروز 7 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 تیر 1397 , 1490000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:36","price":1435000},{"date":"1397/04/07 13:24","price":1437500},{"date":"1397/04/07 13:36","price":1440000},{"date":"1397/04/07 14:00","price":1460000},{"date":"1397/04/07 14:30","price":1475000},{"date":"1397/04/07 14:36","price":1490000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398