کمترین: 
2729000
بیشترین: 
2855000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2855000
زمان: 
4/7 19:48
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 7 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 7 تیر 1397 , 2855000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:18","price":2729000},{"date":"1397/04/07 12:30","price":2734000},{"date":"1397/04/07 14:06","price":2804000},{"date":"1397/04/07 14:30","price":2829000},{"date":"1397/04/07 14:48","price":2854000},{"date":"1397/04/07 19:48","price":2855000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398