کمترین: 
2725000
بیشترین: 
2850000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2850000
زمان: 
4/7 14:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 تیر 1397 , 2850000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:18","price":2725000},{"date":"1397/04/07 12:30","price":2730000},{"date":"1397/04/07 14:06","price":2800000},{"date":"1397/04/07 14:30","price":2825000},{"date":"1397/04/07 14:48","price":2850000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398