کمترین: 
128
بیشترین: 
133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
130
زمان: 
4/7 20:10
قیمت روبل روسیه امروز 7 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 تیر 1397 , 130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:10","price":128},{"date":"1397/04/07 12:50","price":129},{"date":"1397/04/07 13:30","price":130},{"date":"1397/04/07 13:40","price":131},{"date":"1397/04/07 14:00","price":132},{"date":"1397/04/07 14:30","price":133},{"date":"1397/04/07 15:30","price":132},{"date":"1397/04/07 15:40","price":133},{"date":"1397/04/07 15:50","price":132},{"date":"1397/04/07 16:50","price":131},{"date":"1397/04/07 17:00","price":130},{"date":"1397/04/07 17:40","price":129},{"date":"1397/04/07 18:10","price":130},{"date":"1397/04/07 18:20","price":129},{"date":"1397/04/07 18:30","price":130},{"date":"1397/04/07 19:20","price":129},{"date":"1397/04/07 19:40","price":131},{"date":"1397/04/07 20:10","price":130}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398