کمترین: 
65
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
4/7 19:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 7 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 7 تیر 1397 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:10","price":65},{"date":"1397/04/07 13:00","price":66},{"date":"1397/04/07 13:40","price":67},{"date":"1397/04/07 14:30","price":68},{"date":"1397/04/07 14:40","price":67},{"date":"1397/04/07 15:00","price":68},{"date":"1397/04/07 15:20","price":67},{"date":"1397/04/07 17:00","price":66},{"date":"1397/04/07 19:30","price":65},{"date":"1397/04/07 19:40","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399