کمترین: 
117
بیشترین: 
122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
119
زمان: 
4/7 20:20
قیمت روپیه هند امروز 7 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 7 تیر 1397 , 119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:10","price":118},{"date":"1397/04/07 12:40","price":117},{"date":"1397/04/07 12:50","price":118},{"date":"1397/04/07 13:10","price":119},{"date":"1397/04/07 13:20","price":118},{"date":"1397/04/07 13:30","price":119},{"date":"1397/04/07 13:40","price":120},{"date":"1397/04/07 14:00","price":121},{"date":"1397/04/07 14:30","price":122},{"date":"1397/04/07 15:50","price":121},{"date":"1397/04/07 17:00","price":120},{"date":"1397/04/07 17:10","price":119},{"date":"1397/04/07 17:40","price":118},{"date":"1397/04/07 18:10","price":119},{"date":"1397/04/07 18:40","price":120},{"date":"1397/04/07 19:00","price":119},{"date":"1397/04/07 19:20","price":118},{"date":"1397/04/07 19:50","price":120},{"date":"1397/04/07 20:20","price":119}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398