کمترین: 
112
بیشترین: 
117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
114
زمان: 
4/7 21:10
قیمت افغانی امروز 7 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 7 تیر 1397 , 114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 12:10","price":113},{"date":"1397/04/07 12:30","price":112},{"date":"1397/04/07 12:50","price":113},{"date":"1397/04/07 13:30","price":114},{"date":"1397/04/07 13:40","price":115},{"date":"1397/04/07 14:00","price":116},{"date":"1397/04/07 15:00","price":117},{"date":"1397/04/07 15:20","price":116},{"date":"1397/04/07 16:00","price":115},{"date":"1397/04/07 17:00","price":114},{"date":"1397/04/07 17:40","price":113},{"date":"1397/04/07 18:10","price":114},{"date":"1397/04/07 18:20","price":113},{"date":"1397/04/07 18:30","price":114},{"date":"1397/04/07 19:20","price":113},{"date":"1397/04/07 19:50","price":115},{"date":"1397/04/07 20:10","price":114},{"date":"1397/04/07 20:20","price":113},{"date":"1397/04/07 20:40","price":114},{"date":"1397/04/07 21:00","price":113},{"date":"1397/04/07 21:10","price":114}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398