کمترین: 
6.5
بیشترین: 
6.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.7
زمان: 
4/7 21:10
قیمت دینار عراق امروز 7 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 تیر 1397 , 6.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 11:40","price":6.6},{"date":"1397/04/07 12:00","price":6.5},{"date":"1397/04/07 12:10","price":6.7},{"date":"1397/04/07 13:40","price":6.8},{"date":"1397/04/07 14:00","price":6.9},{"date":"1397/04/07 16:00","price":6.8},{"date":"1397/04/07 17:20","price":6.7},{"date":"1397/04/07 18:40","price":6.8},{"date":"1397/04/07 19:20","price":6.7},{"date":"1397/04/07 19:50","price":6.8},{"date":"1397/04/07 20:20","price":6.7},{"date":"1397/04/07 20:50","price":6.8},{"date":"1397/04/07 21:10","price":6.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398