کمترین: 
241
بیشترین: 
254
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
247
زمان: 
4/7 21:10
قیمت بات تایلند امروز 7 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 تیر 1397 , 247 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 10:30","price":241},{"date":"1397/04/07 12:10","price":246},{"date":"1397/04/07 12:40","price":245},{"date":"1397/04/07 12:50","price":246},{"date":"1397/04/07 13:00","price":247},{"date":"1397/04/07 13:30","price":248},{"date":"1397/04/07 13:40","price":251},{"date":"1397/04/07 14:00","price":252},{"date":"1397/04/07 14:30","price":254},{"date":"1397/04/07 14:40","price":253},{"date":"1397/04/07 14:50","price":254},{"date":"1397/04/07 15:20","price":253},{"date":"1397/04/07 15:50","price":252},{"date":"1397/04/07 16:00","price":251},{"date":"1397/04/07 17:00","price":249},{"date":"1397/04/07 17:10","price":248},{"date":"1397/04/07 17:30","price":247},{"date":"1397/04/07 17:40","price":246},{"date":"1397/04/07 18:00","price":247},{"date":"1397/04/07 18:40","price":249},{"date":"1397/04/07 19:00","price":248},{"date":"1397/04/07 19:20","price":246},{"date":"1397/04/07 19:40","price":245},{"date":"1397/04/07 19:50","price":249},{"date":"1397/04/07 20:20","price":247},{"date":"1397/04/07 20:50","price":248},{"date":"1397/04/07 21:10","price":247}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398