کمترین: 
15
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17
زمان: 
4/7 19:50
قیمت درام ارمنستان امروز 7 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 7 تیر 1397 , 17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 10:20","price":15},{"date":"1397/04/07 13:00","price":16},{"date":"1397/04/07 18:00","price":17},{"date":"1397/04/07 19:20","price":16},{"date":"1397/04/07 19:50","price":17}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398