کمترین: 
1015
بیشترین: 
1074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1046
زمان: 
4/7 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 7 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 7 تیر 1397 , 1046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 10:20","price":1016},{"date":"1397/04/07 10:50","price":1015},{"date":"1397/04/07 11:20","price":1016},{"date":"1397/04/07 11:30","price":1017},{"date":"1397/04/07 11:40","price":1018},{"date":"1397/04/07 12:10","price":1040},{"date":"1397/04/07 12:40","price":1034},{"date":"1397/04/07 12:50","price":1040},{"date":"1397/04/07 13:00","price":1043},{"date":"1397/04/07 13:10","price":1046},{"date":"1397/04/07 13:20","price":1043},{"date":"1397/04/07 13:30","price":1046},{"date":"1397/04/07 13:40","price":1062},{"date":"1397/04/07 14:00","price":1067},{"date":"1397/04/07 14:20","price":1066},{"date":"1397/04/07 14:30","price":1074},{"date":"1397/04/07 14:40","price":1072},{"date":"1397/04/07 15:00","price":1074},{"date":"1397/04/07 15:20","price":1069},{"date":"1397/04/07 15:50","price":1065},{"date":"1397/04/07 16:00","price":1063},{"date":"1397/04/07 16:10","price":1060},{"date":"1397/04/07 16:30","price":1062},{"date":"1397/04/07 16:40","price":1061},{"date":"1397/04/07 16:50","price":1060},{"date":"1397/04/07 17:00","price":1051},{"date":"1397/04/07 17:10","price":1048},{"date":"1397/04/07 17:30","price":1046},{"date":"1397/04/07 17:40","price":1041},{"date":"1397/04/07 17:50","price":1042},{"date":"1397/04/07 18:00","price":1044},{"date":"1397/04/07 18:10","price":1045},{"date":"1397/04/07 18:20","price":1046},{"date":"1397/04/07 18:40","price":1052},{"date":"1397/04/07 19:00","price":1049},{"date":"1397/04/07 19:20","price":1042},{"date":"1397/04/07 19:30","price":1040},{"date":"1397/04/07 19:40","price":1044},{"date":"1397/04/07 19:50","price":1057},{"date":"1397/04/07 20:00","price":1056},{"date":"1397/04/07 20:10","price":1054},{"date":"1397/04/07 20:20","price":1044},{"date":"1397/04/07 20:30","price":1045},{"date":"1397/04/07 20:40","price":1046},{"date":"1397/04/07 20:50","price":1049},{"date":"1397/04/07 21:00","price":1048},{"date":"1397/04/07 21:10","price":1045},{"date":"1397/04/07 21:20","price":1046}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398