کمترین: 
2503.1
بیشترین: 
2503.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2503.1
زمان: 
4/7 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 7 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 تیر 1397 , 2503.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":2503.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398