کمترین: 
3114.9
بیشترین: 
3114.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3114.9
زمان: 
4/7 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 تیر 1397 , 3114.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":3114.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398