کمترین: 
358.3
بیشترین: 
358.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
358.3
زمان: 
4/7 09:20
قیمت دینار عراق امروز 7 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 تیر 1397 , 358.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":358.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398