کمترین: 
1170
بیشترین: 
1170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1170
زمان: 
4/7 09:20
قیمت ریال قطر امروز 7 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 تیر 1397 , 1170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":1170}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398