کمترین: 
1135.7
بیشترین: 
1135.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1135.7
زمان: 
4/7 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 7 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 تیر 1397 , 1135.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":1135.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398