کمترین: 
14072.6
بیشترین: 
14072.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14072.6
زمان: 
4/7 09:20
قیمت دینار کویت امروز 7 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 تیر 1397 , 14072.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":14072.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398