کمترین: 
520.7
بیشترین: 
520.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520.7
زمان: 
4/7 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 7 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 تیر 1397 , 520.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":520.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398