کمترین: 
661.3
بیشترین: 
661.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
661.3
زمان: 
4/7 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 7 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 تیر 1397 , 661.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":661.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398