کمترین: 
4273.6
بیشترین: 
4273.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4273.6
زمان: 
4/7 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 تیر 1397 , 4273.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":4273.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398