کمترین: 
3865.4
بیشترین: 
3865.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3865.4
زمان: 
4/7 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 7 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 تیر 1397 , 3865.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":3865.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398