کمترین: 
919.4
بیشترین: 
919.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
919.4
زمان: 
4/7 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 7 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 تیر 1397 , 919.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":919.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398