کمترین: 
5585.3
بیشترین: 
5585.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5585.3
زمان: 
4/7 09:20
قیمت پوند امروز 7 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 7 تیر 1397 , 5585.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":5585.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398