کمترین: 
4926.8
بیشترین: 
4926.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4926.8
زمان: 
4/7 09:20
قیمت یورو امروز 7 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 تیر 1397 , 4926.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 09:20","price":4926.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399