کمترین: 
431.59
بیشترین: 
440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440
زمان: 
4/7 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 تیر 1397 , 440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 01:00","price":432.15},{"date":"1397/04/07 01:30","price":434.1},{"date":"1397/04/07 02:00","price":436},{"date":"1397/04/07 04:00","price":435.6},{"date":"1397/04/07 07:00","price":437.56},{"date":"1397/04/07 08:00","price":436},{"date":"1397/04/07 10:00","price":432},{"date":"1397/04/07 13:00","price":432.25},{"date":"1397/04/07 16:00","price":431.59},{"date":"1397/04/07 17:00","price":434.8},{"date":"1397/04/07 19:00","price":435.17},{"date":"1397/04/07 19:30","price":437.5},{"date":"1397/04/07 22:00","price":438.7},{"date":"1397/04/07 22:30","price":440}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399