کمترین: 
6091.4
بیشترین: 
6155.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6101.5
زمان: 
4/7 22:30
قیمت بیت کوین امروز 7 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 تیر 1397 , 6101.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 01:00","price":6141},{"date":"1397/04/07 01:30","price":6127.8},{"date":"1397/04/07 02:00","price":6127},{"date":"1397/04/07 04:00","price":6155.1},{"date":"1397/04/07 07:00","price":6135.6},{"date":"1397/04/07 07:30","price":6116},{"date":"1397/04/07 10:00","price":6107},{"date":"1397/04/07 13:00","price":6123.9},{"date":"1397/04/07 16:00","price":6091.4},{"date":"1397/04/07 16:30","price":6097.6},{"date":"1397/04/07 17:30","price":6108.7},{"date":"1397/04/07 19:00","price":6101.4},{"date":"1397/04/07 19:30","price":6103.8},{"date":"1397/04/07 22:00","price":6104.1},{"date":"1397/04/07 22:30","price":6101.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398