کمترین: 
1250.43
بیشترین: 
1253.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1250.43
زمان: 
4/7 16:00
قیمت اونس طلا امروز 7 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 7 تیر 1397 , 1250.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/07 01:00","price":1252.51},{"date":"1397/04/07 01:30","price":1251.99},{"date":"1397/04/07 02:00","price":1252.09},{"date":"1397/04/07 04:00","price":1252.89},{"date":"1397/04/07 07:00","price":1253.81},{"date":"1397/04/07 10:00","price":1251.48},{"date":"1397/04/07 13:00","price":1250.76},{"date":"1397/04/07 16:00","price":1250.43}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398