کمترین: 
72.69
بیشترین: 
72.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.69
زمان: 
4/6 18:00
قیمت نفت اوپک امروز 6 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 6 تیر 1397 , 72.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 18:00","price":72.69}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398