کمترین: 
7745
بیشترین: 
7745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7745
زمان: 
4/6 16:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 6 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 6 تیر 1397 , 7745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 16:00","price":7745}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398