کمترین: 
2705000
بیشترین: 
2720000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2720000
زمان: 
4/6 13:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 تیر 1397 , 2720000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 13:18","price":2705000},{"date":"1397/04/06 13:48","price":2720000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398