کمترین: 
1430000
بیشترین: 
1430000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430000
زمان: 
4/6 12:18
قیمت نیم سکه امروز 6 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 تیر 1397 , 1430000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 12:18","price":1430000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398