کمترین: 
63
بیشترین: 
65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
4/6 19:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 تیر 1397 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 12:10","price":65},{"date":"1397/04/06 13:20","price":64},{"date":"1397/04/06 15:50","price":63},{"date":"1397/04/06 17:30","price":64},{"date":"1397/04/06 19:00","price":65},{"date":"1397/04/06 19:10","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398