کمترین: 
6.4
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.5
زمان: 
4/6 19:10
قیمت دینار عراق امروز 6 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 تیر 1397 , 6.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 12:10","price":6.6},{"date":"1397/04/06 13:20","price":6.5},{"date":"1397/04/06 15:50","price":6.4},{"date":"1397/04/06 17:00","price":6.5},{"date":"1397/04/06 18:50","price":6.6},{"date":"1397/04/06 19:10","price":6.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398