کمترین: 
2815000
بیشترین: 
2875000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2875000
زمان: 
4/6 20:48
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 6 تیر 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 6 تیر 1397 , 2875000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 12:06","price":2855000},{"date":"1397/04/06 13:06","price":2847500},{"date":"1397/04/06 13:18","price":2845000},{"date":"1397/04/06 13:36","price":2855000},{"date":"1397/04/06 13:48","price":2840000},{"date":"1397/04/06 14:06","price":2850000},{"date":"1397/04/06 14:18","price":2840000},{"date":"1397/04/06 14:30","price":2835000},{"date":"1397/04/06 14:48","price":2832500},{"date":"1397/04/06 15:18","price":2827500},{"date":"1397/04/06 16:12","price":2832500},{"date":"1397/04/06 16:18","price":2827500},{"date":"1397/04/06 16:30","price":2815000},{"date":"1397/04/06 18:48","price":2857500},{"date":"1397/04/06 19:00","price":2855000},{"date":"1397/04/06 19:18","price":2850000},{"date":"1397/04/06 19:30","price":2855000},{"date":"1397/04/06 20:18","price":2858000},{"date":"1397/04/06 20:48","price":2875000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398