کمترین: 
2810000
بیشترین: 
2870000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2870000
زمان: 
4/6 20:48
قیمت سکه امامی امروز 6 تیر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 6 تیر 1397 , 2870000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 12:06","price":2850000},{"date":"1397/04/06 13:06","price":2842500},{"date":"1397/04/06 13:18","price":2840000},{"date":"1397/04/06 13:36","price":2850000},{"date":"1397/04/06 13:48","price":2835000},{"date":"1397/04/06 14:06","price":2845000},{"date":"1397/04/06 14:18","price":2835000},{"date":"1397/04/06 14:30","price":2830000},{"date":"1397/04/06 14:48","price":2827500},{"date":"1397/04/06 15:18","price":2822500},{"date":"1397/04/06 16:12","price":2827500},{"date":"1397/04/06 16:18","price":2822500},{"date":"1397/04/06 16:30","price":2810000},{"date":"1397/04/06 18:48","price":2852500},{"date":"1397/04/06 19:00","price":2850000},{"date":"1397/04/06 19:18","price":2845000},{"date":"1397/04/06 19:30","price":2850000},{"date":"1397/04/06 20:18","price":2853000},{"date":"1397/04/06 20:48","price":2870000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399