کمترین: 
113
بیشترین: 
117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
115
زمان: 
4/6 21:00
قیمت روپیه هند امروز 6 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 6 تیر 1397 , 115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 11:20","price":116},{"date":"1397/04/06 12:00","price":115},{"date":"1397/04/06 12:10","price":117},{"date":"1397/04/06 12:40","price":116},{"date":"1397/04/06 13:50","price":115},{"date":"1397/04/06 14:10","price":116},{"date":"1397/04/06 14:50","price":115},{"date":"1397/04/06 15:50","price":113},{"date":"1397/04/06 16:00","price":114},{"date":"1397/04/06 16:40","price":113},{"date":"1397/04/06 16:50","price":114},{"date":"1397/04/06 18:50","price":116},{"date":"1397/04/06 19:50","price":115},{"date":"1397/04/06 20:40","price":114},{"date":"1397/04/06 20:50","price":116},{"date":"1397/04/06 21:00","price":115}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398