کمترین: 
236
بیشترین: 
243
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
240
زمان: 
4/6 20:50
قیمت بات تایلند امروز 6 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 تیر 1397 , 240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:30","price":239},{"date":"1397/04/06 11:30","price":241},{"date":"1397/04/06 12:10","price":240},{"date":"1397/04/06 12:20","price":242},{"date":"1397/04/06 12:30","price":243},{"date":"1397/04/06 13:20","price":241},{"date":"1397/04/06 13:50","price":240},{"date":"1397/04/06 14:10","price":241},{"date":"1397/04/06 14:20","price":242},{"date":"1397/04/06 14:30","price":241},{"date":"1397/04/06 14:40","price":240},{"date":"1397/04/06 15:20","price":239},{"date":"1397/04/06 16:00","price":236},{"date":"1397/04/06 16:10","price":237},{"date":"1397/04/06 16:30","price":236},{"date":"1397/04/06 16:50","price":237},{"date":"1397/04/06 17:00","price":238},{"date":"1397/04/06 18:50","price":241},{"date":"1397/04/06 19:00","price":242},{"date":"1397/04/06 19:10","price":241},{"date":"1397/04/06 19:50","price":240},{"date":"1397/04/06 20:30","price":239},{"date":"1397/04/06 20:50","price":240}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398