کمترین: 
123
بیشترین: 
127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126
زمان: 
4/6 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 6 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 تیر 1397 , 126 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":125},{"date":"1397/04/06 11:20","price":126},{"date":"1397/04/06 12:00","price":125},{"date":"1397/04/06 12:10","price":127},{"date":"1397/04/06 12:50","price":126},{"date":"1397/04/06 13:20","price":125},{"date":"1397/04/06 14:10","price":126},{"date":"1397/04/06 14:30","price":125},{"date":"1397/04/06 15:20","price":124},{"date":"1397/04/06 15:50","price":123},{"date":"1397/04/06 16:50","price":124},{"date":"1397/04/06 18:50","price":126},{"date":"1397/04/06 20:20","price":125},{"date":"1397/04/06 20:50","price":126}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398