کمترین: 
994
بیشترین: 
1023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1013
زمان: 
4/6 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 6 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 6 تیر 1397 , 1013 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":1008},{"date":"1397/04/06 10:50","price":1007},{"date":"1397/04/06 11:20","price":1016},{"date":"1397/04/06 11:30","price":1017},{"date":"1397/04/06 11:50","price":1015},{"date":"1397/04/06 12:00","price":1012},{"date":"1397/04/06 12:10","price":1023},{"date":"1397/04/06 12:20","price":1022},{"date":"1397/04/06 13:00","price":1021},{"date":"1397/04/06 13:20","price":1014},{"date":"1397/04/06 13:30","price":1015},{"date":"1397/04/06 13:50","price":1012},{"date":"1397/04/06 14:10","price":1015},{"date":"1397/04/06 14:20","price":1017},{"date":"1397/04/06 14:30","price":1016},{"date":"1397/04/06 14:40","price":1013},{"date":"1397/04/06 14:50","price":1011},{"date":"1397/04/06 15:20","price":1006},{"date":"1397/04/06 15:50","price":996},{"date":"1397/04/06 16:00","price":995},{"date":"1397/04/06 16:10","price":997},{"date":"1397/04/06 16:20","price":1001},{"date":"1397/04/06 16:30","price":997},{"date":"1397/04/06 16:40","price":994},{"date":"1397/04/06 16:50","price":998},{"date":"1397/04/06 17:00","price":1001},{"date":"1397/04/06 17:10","price":1003},{"date":"1397/04/06 17:30","price":1004},{"date":"1397/04/06 17:40","price":1003},{"date":"1397/04/06 18:50","price":1017},{"date":"1397/04/06 19:00","price":1020},{"date":"1397/04/06 19:10","price":1016},{"date":"1397/04/06 19:30","price":1018},{"date":"1397/04/06 19:40","price":1014},{"date":"1397/04/06 19:50","price":1012},{"date":"1397/04/06 20:20","price":1009},{"date":"1397/04/06 20:30","price":1008},{"date":"1397/04/06 20:40","price":1009},{"date":"1397/04/06 20:50","price":1014},{"date":"1397/04/06 21:00","price":1013},{"date":"1397/04/06 21:10","price":1014},{"date":"1397/04/06 21:20","price":1013}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398