کمترین: 
708
بیشترین: 
731
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720
زمان: 
4/6 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 6 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 تیر 1397 , 720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/06 10:20","price":720},{"date":"1397/04/06 10:40","price":719},{"date":"1397/04/06 11:20","price":725},{"date":"1397/04/06 12:00","price":723},{"date":"1397/04/06 12:10","price":730},{"date":"1397/04/06 12:50","price":731},{"date":"1397/04/06 13:10","price":730},{"date":"1397/04/06 13:20","price":726},{"date":"1397/04/06 13:50","price":723},{"date":"1397/04/06 14:00","price":724},{"date":"1397/04/06 14:10","price":726},{"date":"1397/04/06 14:20","price":727},{"date":"1397/04/06 14:30","price":726},{"date":"1397/04/06 14:40","price":723},{"date":"1397/04/06 14:50","price":721},{"date":"1397/04/06 15:00","price":722},{"date":"1397/04/06 15:20","price":718},{"date":"1397/04/06 15:30","price":720},{"date":"1397/04/06 15:40","price":718},{"date":"1397/04/06 15:50","price":712},{"date":"1397/04/06 16:20","price":714},{"date":"1397/04/06 16:30","price":712},{"date":"1397/04/06 16:40","price":708},{"date":"1397/04/06 16:50","price":711},{"date":"1397/04/06 17:00","price":714},{"date":"1397/04/06 17:40","price":715},{"date":"1397/04/06 17:50","price":714},{"date":"1397/04/06 18:50","price":724},{"date":"1397/04/06 19:00","price":726},{"date":"1397/04/06 19:10","price":723},{"date":"1397/04/06 19:20","price":722},{"date":"1397/04/06 19:30","price":724},{"date":"1397/04/06 19:40","price":721},{"date":"1397/04/06 19:50","price":719},{"date":"1397/04/06 20:00","price":720},{"date":"1397/04/06 20:10","price":719},{"date":"1397/04/06 20:20","price":717},{"date":"1397/04/06 20:50","price":721},{"date":"1397/04/06 21:20","price":720}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398