کمترین: 
63
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
4/5 20:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 تیر 1397 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":66},{"date":"1397/04/05 12:50","price":67},{"date":"1397/04/05 13:10","price":66},{"date":"1397/04/05 14:00","price":67},{"date":"1397/04/05 14:10","price":68},{"date":"1397/04/05 14:30","price":67},{"date":"1397/04/05 14:50","price":66},{"date":"1397/04/05 15:00","price":67},{"date":"1397/04/05 15:20","price":66},{"date":"1397/04/05 16:10","price":65},{"date":"1397/04/05 16:40","price":64},{"date":"1397/04/05 17:50","price":63},{"date":"1397/04/05 20:30","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399