کمترین: 
114
بیشترین: 
122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
115
زمان: 
4/5 19:50
قیمت روپیه هند امروز 5 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 5 تیر 1397 , 115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":119},{"date":"1397/04/05 12:50","price":121},{"date":"1397/04/05 13:20","price":119},{"date":"1397/04/05 14:00","price":122},{"date":"1397/04/05 14:30","price":121},{"date":"1397/04/05 14:50","price":120},{"date":"1397/04/05 15:00","price":121},{"date":"1397/04/05 15:20","price":120},{"date":"1397/04/05 16:00","price":119},{"date":"1397/04/05 16:10","price":118},{"date":"1397/04/05 16:30","price":116},{"date":"1397/04/05 17:30","price":115},{"date":"1397/04/05 17:50","price":114},{"date":"1397/04/05 18:20","price":115},{"date":"1397/04/05 18:40","price":114},{"date":"1397/04/05 18:50","price":115},{"date":"1397/04/05 19:10","price":114},{"date":"1397/04/05 19:30","price":115},{"date":"1397/04/05 19:40","price":114},{"date":"1397/04/05 19:50","price":115}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399