کمترین: 
6.4
بیشترین: 
6.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.5
زمان: 
4/5 20:10
قیمت دینار عراق امروز 5 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 تیر 1397 , 6.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":6.7},{"date":"1397/04/05 12:50","price":6.8},{"date":"1397/04/05 13:20","price":6.7},{"date":"1397/04/05 14:00","price":6.8},{"date":"1397/04/05 14:10","price":6.9},{"date":"1397/04/05 14:30","price":6.8},{"date":"1397/04/05 14:50","price":6.7},{"date":"1397/04/05 15:00","price":6.8},{"date":"1397/04/05 15:20","price":6.7},{"date":"1397/04/05 16:10","price":6.6},{"date":"1397/04/05 16:30","price":6.5},{"date":"1397/04/05 17:50","price":6.4},{"date":"1397/04/05 20:10","price":6.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399