کمترین: 
109
بیشترین: 
118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109
زمان: 
4/5 17:30
قیمت افغانی امروز 5 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 5 تیر 1397 , 109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":115},{"date":"1397/04/05 12:50","price":116},{"date":"1397/04/05 13:20","price":115},{"date":"1397/04/05 14:00","price":117},{"date":"1397/04/05 14:20","price":118},{"date":"1397/04/05 14:30","price":117},{"date":"1397/04/05 14:50","price":116},{"date":"1397/04/05 15:20","price":115},{"date":"1397/04/05 16:10","price":112},{"date":"1397/04/05 16:20","price":111},{"date":"1397/04/05 16:40","price":110},{"date":"1397/04/05 17:30","price":109}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399