کمترین: 
1192
بیشترین: 
1273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1197
زمان: 
4/5 21:10
قیمت یوان چین امروز 5 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 تیر 1397 , 1197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 10:10","price":1247},{"date":"1397/04/05 10:40","price":1245},{"date":"1397/04/05 10:50","price":1244},{"date":"1397/04/05 11:10","price":1243},{"date":"1397/04/05 11:40","price":1245},{"date":"1397/04/05 11:50","price":1244},{"date":"1397/04/05 12:20","price":1245},{"date":"1397/04/05 12:50","price":1257},{"date":"1397/04/05 13:00","price":1259},{"date":"1397/04/05 13:20","price":1245},{"date":"1397/04/05 13:30","price":1243},{"date":"1397/04/05 13:40","price":1244},{"date":"1397/04/05 14:00","price":1272},{"date":"1397/04/05 14:20","price":1273},{"date":"1397/04/05 14:30","price":1260},{"date":"1397/04/05 14:40","price":1261},{"date":"1397/04/05 14:50","price":1251},{"date":"1397/04/05 15:00","price":1255},{"date":"1397/04/05 15:20","price":1248},{"date":"1397/04/05 15:30","price":1246},{"date":"1397/04/05 15:40","price":1245},{"date":"1397/04/05 16:00","price":1241},{"date":"1397/04/05 16:10","price":1233},{"date":"1397/04/05 16:20","price":1234},{"date":"1397/04/05 16:30","price":1211},{"date":"1397/04/05 16:40","price":1209},{"date":"1397/04/05 16:50","price":1210},{"date":"1397/04/05 17:00","price":1208},{"date":"1397/04/05 17:10","price":1206},{"date":"1397/04/05 17:20","price":1205},{"date":"1397/04/05 17:30","price":1200},{"date":"1397/04/05 17:50","price":1193},{"date":"1397/04/05 18:00","price":1192},{"date":"1397/04/05 18:20","price":1194},{"date":"1397/04/05 18:30","price":1193},{"date":"1397/04/05 18:40","price":1192},{"date":"1397/04/05 18:50","price":1194},{"date":"1397/04/05 19:00","price":1195},{"date":"1397/04/05 19:10","price":1194},{"date":"1397/04/05 19:30","price":1195},{"date":"1397/04/05 19:50","price":1194},{"date":"1397/04/05 20:10","price":1196},{"date":"1397/04/05 20:30","price":1197},{"date":"1397/04/05 21:00","price":1198},{"date":"1397/04/05 21:10","price":1197}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399